Gedeputeerde Staten trekt gegunde contract IJssel-Vecht in

7-7-2020
Keolis heeft met grote teleurstelling kennis genomen van het besluit om het contract IJssel-Vecht in te trekken. Wij zijn van mening dat alle benodigde stappen zijn ondernomen voor herstel. Na het ontvangen van de formele kennisgeving zullen we ons beraden over te nemen vervolgstappen.
Gedeputeerde Staten trekt gegunde contract IJssel-Vecht in